Klasa specjalna

Klasa 1A to klasa specjalna dla dzieci z autyzmem utworzona w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Kąkowej Woli. Do klasy uczęszcza 4 uczniów, (wg przepisów oświatowych liczba dzieci w klasie nie może być większa). W klasie specjalnej dla dzieci z autyzmem pracuje dwóch nauczycieli wychowawców  oraz nauczyciel wspomagający. Edukacja uczniów realizowana jest na podstawie indywidualnych programów i oparta, w zależności od ucznia, o podstawę programową. W pracy z dziećmi wykorzystujemy Stosowaną Analizę Zachowania (terapia behawioralna). Podstawowym celem terapeutycznym jest kształtowanie u dziecka jak największej ilości zachowań adaptacyjnych, które rozwiną jego niezależność i umożliwią mu efektywne funkcjonowanie w środowisku. Również zmniejszenie zachowań zakłócających proces nauki oraz utrzymanie efektów terapii w czasie. Możliwie staje się to poprzez zastosowanie takich metod i technik jak: systemy motywacyjne, kształtowanie, generalizacja, uczenie w odrębnych próbach i uczenie incydentalne, plany aktywności, łańcuchy zachowań.
Tygodniowy rozkład zajęć w klasie specjalnej wynika z obowiązkowego  ramowego planu nauczania. Na zajęciach realizowane są treści z zakresu: edukacji polonistyczno - społecznej, matematycznej, przyrodniczej i artystyczno - ruchowej, języka obcego nowożytnego (język angielski), religii i edukacji informatycznej. Ponadto dzieci uczestniczą w różnego rodzaju zajęciach tetrapeutycznych - w zależnoąci od indywidualnych potrzeb, a są to: zajęcia rewalidacyjne, logopedyczne, dogoterapeutyczne, terapia z elementami integracji sensorycznej. 
Dzieci uczą się w klasie przystosowanej i urządzonej zgodnie z zasadami edukacji dzieci autystycznych. Oprócz tego dzieci korzystają z Sali Doświadczania Świata, sali rehabilitacyjnej, sali gimnastycznej, gabinetu logopedycznego. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych dla dzieci organizowane są zajęcia na placu zabaw, spacery i wycieczki plenerowe. Uczniowie aktywnie uczestniczą w życiu szkoły, biorąc udział we wszystkich uroczystościach i imprezach szkolnych, zajęciach integracyjnych z kolegami i koleżankami z innych klas ogólnodostępnych. 
 
Zapraszamy na stronę fb klasy!! 
https://www.facebook.com/Klasa-specjalna-dla-dzieci-z-autyzmem-301776036857360/

Fotogaleria: Klasa specjalna