Terminarz

ZMIANY W SZKOLNICTWIE część 1 –  CO CZEKA NAS W NAJBLIŻSZYM CZASIE?

1.   Terminarz na najbliższy rok szkolny:

·         1 września 2017 roku uczniowie dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej stają się uczniami 8-letniej szkoły podstawowej.

W związku z tym nasza 6-letnia szkoła przekształci się w 8-letnią Niepubliczną Szkołę Podstawową w Kąkowej Woli i będzie, tak jak dotychczas, należała do Zespołu Niepublicznych Placówek Oświatowych w Kąkowej Woli.

·         Uczniowie kończący klasę VI szkoły podstawowej będą podlegać promocji do klasy VII szkoły podstawowej. Rozpocznie się tym samym wygaszanie gimnazjów – nie będzie prowadzona rekrutacja.

W naszej szkole przeprowadzony był nabór do klasy VII – rodzice wszystkich uczniów klasy VI złożyli wnioski o przyjęcie dziecka do klasy VII  naszej szkoły, i uczniowie ci zostali przyjęci.

·         W roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 w przekształconej szkole podstawowej (w zespołach szkół), prowadzone będą także klasy dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu wygaszenia kształcenia. Podobne rozwiązania zaprojektowano w stosunku do zespołów szkół, w skład których wchodzi oprócz gimnazjum zasadnicza szkoła zawodowa lub liceum ogólnokształcące lub technikum;

Nas ta sytuacja nie dotyczy, gdyż w naszym Zespole nie funkcjonowało gimnazjum.

2.   Realizacja obowiązku szkolnego

·         Dziecko jest objęte obowiązkiem szkolnym od 7 roku życia do ukończenia VIII klasy szkoły podstawowej, nie dłużej niż do ukończenia przez ucznia 18 roku życia;

To znaczy, że do klasy pierwszej szkoły podstawowej muszą iść uczniowie, którzy w roku 2017 ukończyli, bądź ukończą 7 lat. W naszej szkole będą od września funkcjonowały dwie klasy pierwsze – jedna dla dzieci z autyzmem i druga ogólnodostępna.

3.     Egzamin ósmoklasisty

W roku szkolnym  2018/2019, odbędzie się pierwszy egzamin ósmoklasisty. Będzie on  przeprowadzony  z języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki.

Natomiast dd roku szkolnego 2021/2022 z przedmiotów: język polski, matematyka, język obcy nowożytny oraz jeden z przedmiotów do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii, historii.

 

Przystąpienie do egzaminu będzie obowiązkowe, uzyskane wyniki nie będą miały wpływu na ukończenie szkoły, natomiast będą stanowić jedno z kryteriów rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. 

W naszej szkole również odbędzie się ten egzamin.

Jednocześnie informujemy, że możecie Państwo zadawać nam pytania , na które z chęcią odpowiemy – tu, w wiadomościach priv lub osobiście w naszej placówce.