FUNKCJONOWANIE PLACÓWKI W CZASIE PANDEMII COVID - 19

 
1. ZARZĄDZENIE nr 1 Dyrektora ZNPO.docx (22615) -  PROCEDURY POSTĘPOWANIA W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA  PLACÓWKI
 
 - ZAŁĄCZNIK NR 1.docx (24656) SZCZEGÓŁOWY OPIS ORGANIZACJI NAUCZANIA ZDALNEGO

 - ZAŁĄCZNIK NR 2 UMOWA UŻYCZENIA.docx (23537) - UMOWA UŻYCZENIA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO 
 

2. Zarządzenie nr 2 - Procedury funkcjonowania przedszkola.docx (20591) PROCEDURY FUNKCJONOWANIA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO „PROMYCZEK” i ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO przy ZNPO W KĄKOWEJ WOLI W CZASIE PANDEMII wraz z załącznikami

3. ZARZĄDZENIE nr 3 - Zajęcia rewalidacyjne.docx (23325) - PROCEDURY ORGANIZACJI ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH w ZNPO W KĄKOWEJ WOLI W CZASIE PANDEMII wraz załącznikami
 
4. ZARZĄDZENIE nr 4 - Zajęcia opiekuńcze klasy 1-3.docx (20 kB) - PROCEDURY ORGANIZACJI ZAJĘĆ OPIEKUŃCZYCH DLA KLAS I - III
 
5. Zarządzenie nr 5 - Konsultacje.docx (20,4 kB) - PROCEDURY ORGANIZACJI KONSULTACJI DLA KLAS IV - VIII