Terapeuci

W Zespole NPO w Kąkowej Woli zatrudnieni są nauczyciele terapeuci:
 
- Aleksandra Wilmańska -  logopeda
 
 
 
 
 Anna Skibińska - oligofrenopedagog, specjalista WWRD, specjalista terapii behawioralnej dzieci z autyzmem, specjalista terapii polisensorycznej w SDŚ, specjalista PECS
 
 
 
 
 
 
 
Magdalena Chaberska - oligofrenopedagog, specjalista WWRD, specjalista terapii behawioralnej dzieci z autyzmem, specjalista terapii polisensorycznej w SDŚ, specjalista PECS
 
 
 
 
 
- Dorota Janiszewska - oligoferenopedagog
- Anna Szczupakowska - oligofrenopedagog, tyflopedagog
 
 
 
 
 
 
 
  Ramona Kubajka - oligofrenopedagog
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Aneta Domżał - oligofrenopedagog, dogoterapeuta
Pies Ramzes - 
 
 
 
 
 

 
 
 
Justyna Ziółkowska - logopeda

 

 

 

 

 

 

Stefania Kuczynska - oligofrenopedagog

 

 

 

 

Kamil Maciejewski - fizjoterapeuta