Otwarci na Autyzm 

1.      Zadanie „Otwarci na Autyzm realizowane było przez Stowarzyszenie Oświatowe Na Rzecz Dzieci i Młodzieży ‘Równe Szanse” w okresie od 01.04.2017 do 30.04.2017.

2.      Głównym celem zadania było zniwelowanie problemu jakim jest niestarczający poziom wiedzy na temat zaburzeń psychicznych związanych ze spektrum autyzmu, a także przyczynienie się do przełamania stereotypów społecznych, które są źródłem braku akceptacji i niezrozumienia potrzeb i odmienności osób dotkniętych tymi zaburzeniami.

3.      Zadanie polegało na przeprowadzeniu imprezy środowiskowej dla mieszkańców woj. kujawsko – pomorskiego. Impreza środowiskowa pt. „Otwarci na autyzm” odbyła się w dniu 21.04.2017 r. w Zespole Niepublicznych Placówek Oświatowych w Kąkowej Woli.

W imprezie wzięło udział 161 osób dorosłych i dzieci – min. pracownicy Poradni Psychologiczno Pedagogicznych we Włocławku i Radziejowie, nauczyciele i terapeuci placówek oświatowych powiatu włocławskiego i radziejowskiego, uczniowie Zespołu Niepublicznych Placówek Oświatowych w Kąkowej Woli i ich rodzice, sołtys i mieszkańcy wsi Kąkowa Wola, Pracownicy Brzeskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, uczniowie biorący udział w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym. 

4.     W ramach zadania przeprowadzono Międzyszkolny Konkurs Plastyczny pt. „Otwarci na autyzm”. W konkursie wzięło udział 18 uczniów klas III – VI szkół podstawowych gminy Brześć Kuj. Dyplomy i nagrody dla uczestników wręczono podczas pierwszej części imprezy.

5.     W pomoc przy realizacji projektu zaangażowani byli partnerzy:

- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKO z Włocławka, które zafundowało uczestnikom imprezy watę cukrową i popcorn

- Aeroklub Włocławski, który zorganizował dla uczestników imprezy wystawę modeli samolotów

- p. Lucyna Szatkowska, właścicielka lokalu „Tawerna” w Brześciu Kujawskim, która zafundowała dla uczestników tort.

Wszystkim partnerom wręczono dyplomy podziękowania. 

6. Promocja zadania „Otwarci na autyzm”:

- informacje (artykuły, notatki, wzmianki, zdjęcia, film) na stronie fb i www Stowarzyszenia i ZNPO w Kąkowej Woli

- tablice informacyjne, plakaty w budynku ZNPO w Kąkowej Woli

- artykuł na portalu internetowym czasopisma lokalnego „Czas Włocławka” - https://wloclawek.extrapolska.pl/wszyscy-jestesmy-innej-bajki/

- wzmianka o projekcie „Otwarci na Autyzm” w audycji radiowej Radia PIK z Bydgoszczy.

Koordynator projektu: Joanna Kotowska.