Oferta edukacyjna Punktu Przedszkolnego "Promyczek"

 

1.  Zajęcia z edukacji przedszkolnej - zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego.

2.  Terapia logopedyczna dla dzieci z wadami wymowy

3. Wczesne wspomaganie rozwoju dla dzieci z opiniami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym:

- zaj. logopedyczne

- zaj. rewalidacyjne

- dogoterapia

- rehabilitacja ruchowa

- gimnastyka korekcyjna

- zaj. terapii polisensorycznej  w Sali Doświadczania Świata

4.  Rytmika

5.  Język angielski

6. Dodatkowe zajęcia: wycieczki, seanse filmów dla dzieci kina objazdowego, uroczystości przedszkolne i środowiskowe, udział w konkursach wewnętrznych i rejonowych.

7. Bezpłatny dowóz busem szkolnym - dla zgłoszonych dzieci.

 

 

W przedszkolu panuje miła, rodzinna atmosfera, szeroko zindywidualizowana praca z dziećmi oraz  częsty kontakt z rodzicami.

CAŁA OFERTA EDUKACYJNA JEST BEZPŁATNA!!

Z A P R A S Z A M Y !!