1 %

 

 

Zwracamy się z ogromną prośbą

do wszystkich osób rozliczających się z podatku za rok 2019,

aby 1% kwoty przeznaczyli na NASZĄ SZKOŁĘ - NIEPUBLICZNĄ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ W KĄKOWEJ WOLI.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kąkowej Woli współpracuje z Fundacją Rosa, która realizuje program "Twoja Szkoła". Program polega na tym, że podatnicy (przyjaciele szkoły) przekazują 1% podatku na w/w fundację, a ona przekazuje zebraną kwotę pieniędzy naszej szkole. Za zebrane w taki sposób fundusze można sfinansować działania na rzecz polepszenia warunków kształcenia dzieci w naszej szkole.                                                                         

Jak przekazać pieniądze?:

W formularzu PIT należy wpisać nr KRS FundacjI: 0000207472 oraz w celu szczegółowym nazwę naszej szkoły:Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kąkowej Woli i identyfikator szkoły:  106 689

Podanie nazwy szkoły i identyfikatora jest bardzo ważne, bo tylko wtedy fundacja przekieruje pieniądze na konto naszej szkoły.