Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kąkowej Woli

 
Pełna nazwa szkoły: "Zespół Placówek Oświatowych w Kąkowej Woli, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kąkowej Woli".
 
Adres:
 
 Kąkowa Wola 22, 
87-880 Brześć Kuj.
 
tel. 54 2521 213
 
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kąkowej Woli powstała w roku 2008, po tym jak władze samorządu Brześć Kujawski podjęły decyzję o likwidacji szkoły publicznej. Nauczyciele wraz z rodzicami dzieci postanowili walczyć o to, aby szkoła w Kąkowej Woli przetrwała. Utworzono Stowarzyszenie, które powołało i prowadzi do tej pory nową szkołę. Szkoła nosi miano niepublicznej, ale działa na zasadach szkoły publicznej, jest ogólnodostępna i bezpłatna.
 
W szkole znajduje się:
 
- oddział przedszkolny dla dzieci 5-6 letnich, w którym prowadzone jest roczne przygotowanie przedszkolne 
- klasy I - VI, działające zgodnie z podstawą programową
- klasy specjalne dla dzieci z autyzmem - dla dzieci z orzeczeniami Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej - zakładka "Klasa specjalna".
 
 
 

Fotogaleria: Niepubliczna SP