Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 

Drodzy Rodzice!

Jeśli Wasze Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju, możecie Państwo skorzystać z bezpłatnej pomocy i wsparcia specjalistów Zespołu Niepublicznych Placówek Oświatowych w Kąkowej Woli.

 

Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z naszą propozycją pomocy psychologiczno - pedagogicznej i terapeutycznej: 

- zakładka "Ustawa" -  treść ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym   ;

- zakładka "Oferta terapeutyczna" -  propozycja zajęć terapeutycznych oferowanych w naszej placówce oraz opis kazdej oferowanej terapii i metody terapeutycznej realizowanej przez naszych terapeutów;

- zakładka "Terapeuci" - prezentacja postaci nauczycieli terapeutów zatrudnionych w naszej placówce;

- zakładka "Klasa  dla dzieci z autyzmem" - opis zasad pracy w klasie  dla dzieci z autyzmem;

- zakładka " Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" - opis  wczesnej interwencji terapeutycznej dla dzieci w wieku od 0 do 7 lat;

 

...........................................................................................................................................................................................................