Punkt Przedszkolny "Promyczek" w Kąkowej Woli

 
Pełna nazwa brzmi: "Zespół Niepublicznych Placówek Oświatowych w Kąkowej Woli, Punkt Przedszkolny "Promyczek" w Kąkowej Woli".

 

PUNKT PRZEDSZKOLNY "PROMYCZEK" w Kąkowej Woli działa od 10.09.2009r.

Wychowaniem przedszkolnym objętych jest 25 dzieci w wieku 3-5 lat. Pracę nauczyciela przedszkola wspiera nauczyciel wspomagający, którego zadaniem jest m.in. opieka nad dziećmi najmłodszymi i niepełnosprawnymi.

Codzienny pobyt dzieci w przedszkolu odbywa się w sali przedszkolnej, dostosowanej do potrzeb dzieci. Klasa zaopatrzona jest w nowe, kolorowe meble przedszkolne, zabawki i pomoce dydaktyczne. Dla dzieci dostosowano łazienkę - maluchy korzystają z przeznaczonej dla nich kabiny WC, umywalek i brodzika z ciepłą wodą. Przy przedszkolu jest kolorowy plac zabaw. Dzieci korzystają z księgozbioru filii Publicznej Bibioteki w Brześciu Kuj. znajdującej się w budnynku szkolnym oraz sali gimnastycznej. Zajęcia terapeutyczne dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi odbywają się w Sali Doświadczania Świata, sali terapeutycznej i sali logopedycznej. Zajecia dogoterapii prowadzi p. Aneta Domżał - oligoferenopedagog, z psem terapeutą - Ramzesem. Dzieci uczestniczą w programie "Szklanka Mleka".