Punkt Przedszkolny "Promyczek" w Kąkowej Woli

 
Pełna nazwa brzmi: "Zespół Niepublicznych Placówek Oświatowych w Kąkowej Woli, Punkt Przedszkolny "Promyczek" w Kąkowej Woli".

 

PUNKT PRZEDSZKOLNY "PROMYCZEK" w Kąkowej Woli działa od 10.09.2009r.

Wychowaniem przedszkolnym objętych jest 25 dzieci w wieku 3-5 lat. Pracę nauczyciela przedszkola wspierają nauczyciele wspomagający oraz opiekunki dziecięce.

Codzienny pobyt dzieci w przedszkolu odbywa się w sali przedszkolnej, dostosowanej do potrzeb dzieci. Klasa zaopatrzona jest w nowe, kolorowe meble przedszkolne, zabawki i pomoce dydaktyczne. Dla dzieci dostosowano łazienkę - maluchy korzystają z przeznaczonej dla nich kabiny WC, umywalek i brodzika z ciepłą wodą. Przy przedszkolu jest kolorowy plac zabaw.  Zajęcia terapeutyczne dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi odbywają się w Sali Doświadczania Świata, sali rehabilitacyjnej i sali logopedycznej.