Organ Prowadzący

Organem prowadzącym Zespół Niepublicznych Placówek Oświatowych jest: 
 
STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NA RECZ DZIECI I MŁODZIEŻY "RÓWNE SZANSE"
 
z siedzibą w Redczu Krukowym 16, 87-880 Brześć Kuj.
 
Prezesem Stowarzyszenia jest p. Sławomira Dybowska.    
 
 Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków i wolontariuszy. 
 
 
Główne kierunki działalności Stowarzyszenia to:
 

1.1 wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do stwarzania możliwości edukacji i wychowania dzieci i młodzieży

1.2 wspieranie rozwoju lokalnej edukacji,

1.3 inicjowanie i popieranie wszelkich kreatywnych działań w sferze oświaty, sportu, kultury, turystyki i ochrony środowiska,

1.4 inicjowanie, organizowanie i wspieranie działań na rzecz dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, w tym również dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Więcej informacji o Stowarzyszeniu znajduje się na stronie: www.szanse.webnode.com