Oferta edukacyjna NSP w Kąkowej Woli na rok 2019/2020

 

1.    Realizacja rocznego przygotowania szkolnego dla 5 i 6 latków – „ZERÓWKA”

2.    Realizacja podstawy programowej na I i II etapie edukacji – KLASY I- III i IV - VIII

3.    Zajęcia j. angielskiego od klasy "0".

4.    Zajęcia komputerowe od klasy I.

5.    Gimnastyka korekcyjna od klasy "0".

6.    Zajęcia logopedyczne dla dzieci z wadami wymowy.

7. Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka dla dzieci, z opinią PPP - zaj. rewalidacyjne, logopedyczne, felinoterapia (terapia w obecności kota), terapia polisensporyczna w Sali Doświadczania Świata, terapia zbiorowa metodą Knillów i Weroniki Sherborne, terapia ręki, rehabilitacja ruchowa,integracja sensoryczna, terapia pedagogiczna, TUS.

8. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - zajęcia rewalidacyjne, logopedyczne, terapia w Sali Doświadczania Świata, felinoterapia, rehabilitacja ruchowa, integracja sensoryczna, TUS.

Ponadto dzieci w szkole objęte są opieką społeczną -  korzystanie z programów stypendialnych i programu "Podręczniki szkolne". Szkoła bierze udział w programie "Szklanka Mleka". Dzieci  mają możliwość dojechania do szkoły busem szkolnym - bezpłatnie. Szkoła oferuje opiekę nad dziećmi od godz. 7.00 do 15.00.

 

BAZA EDUKACYJNA SZKOŁY

 • sala komputerowa wyposażona w laptopy dla każdego ucznia
 • sale lekcyjne wyposażone w nowoczesne tablice interaktywne
 • Sala Doświadczania Świata, 
 • sala logopedyczna i rewalidacyjna, 
 • sala rehabilitacyjna i integracji sensorycznej
 • plac zabaw, boisko
 • biblioteka szkolna

ZAJĘCIA DODATKOWE:

 • wycieczki edukacyjne i krajoznawczo-turystyczne, spacery
 • imprezy szkolne i środowiskowe 
 • konkursy szkolne i międzyszkolne
 • seanse filmowe dla dzieci – kino objazdowe
 • teatrzyki dla dzieci
 • spotkania edukacyjno - poznawcze np. żywe lekcje historii, spotkania z pracownikami Zoo i inne.
CAŁA OFERTA SZKOŁY JEST BEZPŁATNA !!!
 
ZAPRASZAMY!!!