Oferta edukacyjna Punktu Przedszkolnego "Promyczek" na rok 2019/2020

 

1.  Zajęcia z edukacji przedszkolnej - zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego.

2.  Terapia logopedyczna dla dzieci z wadami wymowy

3. Pomoc terapeutyczna dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego - wg zaleceń Poradni Psychlogiczno - Pedagogicznej

3. Wczesne wspomaganie rozwoju dla dzieci z opiniami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym:

- zaj. logopedyczne

- zaj. rewalidacyjne

- felinoterapia (terapia w obecności kota)

- rehabilitacja ruchowa

- integracja sensoryczna

- gimnastyka korekcyjna

- zaj. terapii polisensorycznej  w Sali Doświadczania Świata

- Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

4.  Rytmika

5.  Język angielski

6. Dodatkowe zajęcia: wycieczki, spacery, zabawy na placu zabaw, seanse filmów dla dzieci kina objazdowego, teatrzyki dla dzieci, uroczystości przedszkolne i środowiskowe, udział w konkursach wewnętrznych i rejonowych.

7. Bezpłatny dowóz busem szkolnym  - dla zgłoszonych dzieci.

Punkt Przedszkolny czynny jest:

7.00 - 8.15 - zajęcia opiekuńczo - świetlicowe

8.15 - 13.30 - zajęcia edukacyjne i terapeutyczne

13.30 - 15.00 - zajęcia opiekuńczo - świetlicowe

 

 

W przedszkolu panuje miła, rodzinna atmosfera, szeroko zindywidualizowana praca z dziećmi oraz  częsty kontakt z rodzicami. 

Dzieci są pod opieką nauczyciela prowadzącego (wychowawcy) oraz  opiekunek dziecięcych.

CAŁA OFERTA EDUKACYJNA JEST BEZPŁATNA!!

Z A P R A S Z A M Y !!