Klasa dla dzieci z autyzmem

W NIEPUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W KĄKOWEJ WOLI FUNKCJONUJĄ KLASY SPE DLA DZIECI Z AUTYZMEM
 Do każdej klasy uczęszcza 4 uczniów, (wg przepisów oświatowych liczba dzieci w klasie nie może być większa). W klasach specjalnych dla dzieci z autyzmem pracuje po dwóch nauczycieli:  wychowawca  i nauczyciel wspomagający. Edukacja uczniów realizowana jest na podstawie indywidualnych programów i oparta, w zależności od ucznia, o podstawę programową. W pracy z dziećmi wykorzystujemy Stosowaną Analizę Zachowania (terapia behawioralna). Podstawowym celem terapeutycznym jest kształtowanie u dziecka jak największej ilości zachowań adaptacyjnych, które rozwiną jego niezależność i umożliwią mu efektywne funkcjonowanie w środowisku. Również zmniejszenie zachowań zakłócających proces nauki oraz utrzymanie efektów terapii w czasie. Możliwie staje się to poprzez zastosowanie takich metod i technik jak: systemy motywacyjne, kształtowanie, generalizacja, uczenie w odrębnych próbach i uczenie incydentalne, plany aktywności, łańcuchy zachowań.
Tygodniowy rozkład zajęć w klasie specjalnej wynika z obowiązkowego  ramowego planu nauczania. Na zajęciach realizowane są treści z zakresu: edukacji polonistyczno - społecznej, matematycznej, przyrodniczej i artystyczno - ruchowej, języka obcego nowożytnego (język angielski), religii i edukacji informatycznej. Ponadto dzieci uczestniczą w różnego rodzaju zajęciach tetrapeutycznych - w zależnoąci od indywidualnych potrzeb, a są to: zajęcia rewalidacyjne, logopedyczne, dogoterapeutyczne, terapia z elementami integracji sensorycznej, zajęcia z psychologiem.
Dzieci uczą się w klasie przystosowanej i urządzonej zgodnie z zasadami edukacji dzieci autystycznych. Oprócz tego dzieci korzystają z Sali Doświadczania Świata, sali rehabilitacyjnej, sali gimnastycznej, gabinetu logopedycznego. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych dla dzieci organizowane są zajęcia na placu zabaw, spacery i wycieczki plenerowe. Uczniowie aktywnie uczestniczą w życiu szkoły, biorąc udział we wszystkich uroczystościach i imprezach szkolnych, zajęciach integracyjnych z kolegami i koleżankami z innych klas ogólnodostępnych. 
 
Zapraszamy na stronę fb klas!!